Kontakt:

Mia Hanström

0400 78 48 71

+358 400 78 48 71

mia.hanstrom@kumlinge.com


                                                                                                                                                Utskärgårdstjänster ab, Kumlinge               Mia Hanström

                                                                                                                                                AX-22820 Kumlinge                                   +358 (0)400 78 48 71

                                                                                                                                                Åland                                                           mia.hanstrom@kumlinge.com

                                                                                                                                                Finland

Utskärgårdstjänster ab

Kumlinge

Mia Hanström

Är född 1959 i Gamla Stan (Stockholm), uppvuxen i Solna och sedan 1990 bosatt på Kumlinge i Ålands skärgård. Är gift med Kaj Törnroos. Har tre utflugna döttrar (födda 1990, 1992 och 1992)  

I slutet av 70-talet gick jag fritidsledarlinjen och har arbetat som fritidsledare och föreståndare på fritidsgård i ca 10 år.


1985 gick jag en ettårig friluftsvägledarutbildning då fick jag kontakter på Åland.


Jag har arbetat som kurs- och utbildningskonsulent för Fritidsforum-Riksförbundet Sveriges Fritids och Hemgårdar samt som fältarbetare bland ungdomar på Åland.


1990 startade jag eget och arbetar idag som konsulent och vd i Utskärgårdstjänster ab. Jag särskilt inriktat mig på ledarskapsutveckling, jämställdhetsarbete, metoder och kvalitetsarbete i ungdoms- och fritidsarbete och näringslivsutveckling i skärgården. Parallellt med företaget arbetar jag halvtid med bildningsförbundet ABF-Åland.


Att bo i hus i skärgården gör att man lever i en miljö som många tillbringar sin fritid i. Jag har några bisamhällen som jag pysslar om och skattar på honung.


Till familjen hör också åsnorna Hasse, Silba och Lizzy, samt islandshästen Hera och några höns.

Vi har några båtar som ger oss möjlighet att fara ut på vattnet och ut till alla de många obebodda öarna runt omkring

På fritiden är jag aktiv med Feministakademien på Åland som jag var med och startade samt Ålands feministparaply där jag är ordförande.


Jag är aktiv i kommunal- och landskapspolitiken och driver där jämställdhets- ,kvinno-, barn-, ungdoms- och skärgårdsfrågor.


Orättvisor är något som alltid engagerat mig.

De senaste åren har jag arbetat bland annat med att:

- sprida tjej- och killgruppen som metod.

- verka som verksamhetsledare för SKUNK -intresseorganisationen för skärgårdsungdomar.

- grupphandledning av fritidsledare och andra yrkesgrupper som arbetare med människor.


I mitt arbete föreläser jag, leder kurser, leder utvecklingsprojekt, handleder personalgrupper och tjejgruppsledare samt skriver.

Mias CV    (139 K)